TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00125

01

 

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár közösségi tereinek fejlesztése

Európai Uniós forrás segítségével A KŐSZEGI VÁROSI MÚZEUM, KÖNYTÁR ÉS LEVÉLTÁR közösségi tereinek fejlesztésére kerül sor, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00125 pályázat keretén belül. A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához című pályázati kiírására benyújtott projekt 20 millió Forint támogatásban részesült.

A fejlesztés indoka a kultúra és a kulturális örökség megőrzése, a helyet adó fizikai környezet megújítása, továbbörökítés céljából.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár épületén hosszú ideje nem történtek olyan jelentős infrastrukturális beruházási elemek, amik a felújítás, modernizálás felé tett lépésnek minősültek volna. A Pályázó korábban benyújtott egy pályázatot, ami Európai Uniós forrás segítségével biztosítja az épület modernizációjának első ütemét. Azonban ahhoz, hogy egy új funkció kaphasson helyet, elkülönülten az épületben, szükséges és indokolt jelen projekt megvalósítása: a helytörténeti gyűjtemény elhelyezése, mint cél megvalósítása biztosítja a látogatók számára kínált többletszolgáltatás meglétét. Ennek létrehozása és fenntartása fontos a múlt megőrzése, megismertetése szempontjából. Ennek a célnak a megvalósítása nevesíthető a projekt megvalósítását indukáló problémának. 

 

A kedvezményezett neve: Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A projekt címe: A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár közösségi tereinek fejlesztése

Megvalósítás helyszíne: 9730 Kőszeg, Várkör 35-37.

A beruházás megvalósításának ideje: 2020.07.01-2022.01.29.

Elnyert, szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Beruházás rövid bemutatása:

Az intézmény meghatározott célja volt, hogy szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését,

hozzájárulva a digitális írástudás magasfokú, általános elterjedéséhez. Az életen át tartó tanulás, az e-learning, az információ korlátlan elérése, tekintettel az esélyegyenlőség biztosítására kiemelt fontossággal bírt a könyvtár életében - digitalizáció fontossága, térségi szinten elérhetővé tétele.

A kialakított helyismeretei gyűjtemény korszerű világítással, új polcrendszerrel maximálisan kiszolgálja a kutatókat. Az első emeleten felújított mellékhelyiségek, a korszerű fűtési rendszer hozzájárul a könyvtár fenntartható működéséhez, másrészt pozitív irányban változik megítélése, továbbá alkalmassá vált az új funkció adaptálására, a változó külső környezet igényeihez való alkalmazkodásra, minőségi szolgáltatások elérésére. A mellékhelyiség a felújítás során mozgássérültek számára is elérhető, így a lift mellett teljes az esélyegyenlőség biztosítása. A könyvtár radiátorainak cseréje, helységek, nyílászárók külső festése minőségibb környezetet nyújt a felhasználók és idelátogatók számára.

Tervezett tevékenységek:

Építési munkálatok összege: 21 823 156 Ft

A könyvtár 1. emeletén mellékhelyiségek felújítása, külső ablakszárny festés, radiátorok cseréje, polcrendszer és világítás korszerűsítése.

További elszámolható költségek: 234 160 Ft

projektelőkészítés, tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőrzés.

További információ kérhető:

Lajos Tiborné
igazgatohelyettes@kvmkl.hu
06 20/655 1939

03